Nosaltres i el mar

nosaltres i el mar

Taller d'educació ambiental

Vivim en relació amb la mar des que som humans, no pas per casualitat sinó per tot allò que ens dóna. La mar és una important font d’aliments alhora que un espai d’oci, comunicació i comerç. Els ports són el centre de l’activitat marítima, el lloc per on entra tota la riquesa que l’oceà ens regala. El port de Palamós és un espai idoni per a estudiar i observar directament aquest fenomen.

Continguts

 • Anàlisi ambiental de la nostra relació amb la mar:
 • El port com a punt de contacte entre els humans i la mar.
 • Impacte de l’activitat humana sobre els ecosistemes
 • marins: passat, present i futur.
 • Els límits de la mar com a abocador de residus.
 • El canvi necessari cap a la sostenibilitat: no extreure
 • de la mar més del que pot produir, no abocar-hi més
 • del que pot digerir.

Procediments

 • Centre d’interès: el port
 • Sortida guiada pel port de Palamós.
 • Joc de simulació: debat entre pescadors, administració i ciutadans.
Preu: 3,20€ / alumne. Mínim 23 alumnes.
Durada: 1h 30'