La pesca a Catalunya

Dossier: la pesca marítima a Catalunya

Catalunya és un país amb una llarga tradició pesquera. La pesca forma part de la seva història i del seu present. Configura, en bona mesura, una part de la seva identitat com a poble.

A continuació oferim una introducció a diferents aspectes de la pesca marítima catalana, des dels recursos pesquers fins l'actual patrimonialització de l'activitat, passant pels sistemes de pesca més usuals, la comercialització de les captures o el consum de peix. L'objectiu d'aquest recurs és donar una visió introductoria global a la indústria pesquera catalana des de les seves diferents perspectives.

La pesca: activitat econòmica i forma de vida
La costa i el litoral
Recursos marins
Història de la pesca
Flota pesquera
Sistemes de pesca a Catalunya
Gestió de la pesca
Organitzacions de pescadors
Legislació pesquera
Primera venda del peix
Comercialització del peix
Consum de productes pesquers
Formació dels pescados
Aqüicultura
Pesca recreativa
Patrimoni marítim i pesquer
Powered by JS Network Solutions