fbpx

A continuació us presentem vuit blocs d'activitats matemàtiques relacionades d'una manera més o menys directa amb el món de la pesca i tot allò que l'envolta. Hem volgut que aquests blocs d'activitats tinguessin característiques ben diverses i, així, n'hi ha des dels que es plantegen amb una perspectiva eminentment lúdica fins als que impliquen una disposició i atenció força exigent i acadèmica. En tots els casos, però, s'ha procurat que les activitats convidessin a la reflexió i comportessin un ús metòdic i ordenat de les dades de què es disposa o que cal obtenir, plantejant qüestions que estimulin el raonament i provoquin l'activació i interrelació dels coneixements de què disposa l'alumnat per resoldre les situacions que se'ls plantegen. 

Activitat 1. El mar és un desert d'aigua... on cal orientar-se

Activitat 2. És freda l'aigua del mar?

Activitat 3. Tot calant el tresmall amb l'avi Quicu

Activitat 4. El joc de la subhasta

Activitat 5. Hi haurà prou peix?

Activitat 6. És molt llarg el litoral de Palamós?

Activitat 7. Suquet de peix amb musclos

Activitat 8. Els records d'un vell pescador

Ha estat la nostra intenció que les activitats proposades estiguessin relacionades amb tipus de coneixements ben diversificats, tant pel que fa als diferents continguts matemàtics que entren en joc, com pel que fa a les diferents disciplines amb què es fan plantejaments interdisciplinaris.

Així, trobarem activitats relacionades amb la mesura, amb la interpretació de gràfics, amb la proporcionalitat, amb interpretacions estadístiques, amb la construcció de gràfics a partir de taules de valors, amb la geometria, amb el càlcul ... I veurem que aquestes mateixes activitats estableixen connexions entre la matemàtica i disciplines tan variades com poden ser la llengua, les ciències socials, l'economia, la gastronomia, ...

Per il·lustrar aquest aspecte, aportem gràfics i taules que mostren les relacions que s'estableixen entre cada un dels blocs d'activitats i les disciplines esmentades, i també entre cada un dels blocs d'activitats i diferents parts de la matemàtica. Els cinc àmbits en què es divideix el Museu de la Pesca de Palamós es poden prendre com a criteri ordenador dels blocs d'activitats. És cert que alguns d'aquests blocs prenen com a motiu inicial precisament alguna de les informacions contingudes o exposades en un àmbit del museu i en altres casos la relació del bloc d'activitats amb algun dels àmbits no és tan evident. Però com mostrem en el gràfic que adjuntem cada un dels blocs d'activitats es pot associar amb un o més d'un dels àmbits, de manera que el conjunt d'activitats es pot convertir en un acompanyament de la visita al museu, que, si es vol, es veu així complementada de manera permanent amb activitats matemàtiques. 

Volem remarcar que totes les activitats que presentem estan pensades per ser abordades de manera col·laborativa per grups reduïts d'alumnes. De fet, algunes d'elles ni tan sols es poden posar a la pràctica individualment. En tots els casos creiem que el fet d'afrontar la resolució de l'activitat en grups de dos, tres o quatre alumnes no només és recomanable, sinó que és l'única manera de garantir el debat necessari i l'intercanvi imprescindible d'impressions, suggeriments i opinions per construir de manera més sòlida i fonamentada el nou coneixement que es genera.

S'observarà que les diferents activitats pressuposen coneixements matemàtics previs de nivells força diversos. A vegades, en un mateix bloc d'activitats, n'hi trobarem que estan a l'abast de tot l'alumnat d'ESO i d'altres que només són abordables per alumnes dels cursos superiors d'aquesta etapa. Ben segur que el bon criteri del professorat sabrà discernir quines de les activitats proposades són les més adequades per al seu alumnat o per als diferents grups que el configurin. Finalment, volem fer notar que aquests blocs d'activitats es poden usar en situacions acadèmiques i d'aprenentatge ben diverses: preparació de la visita al Museu des de l'escola o institut, realització de les activitats durant la mateixa visita al Museu, realització posterior a la visita a partir d'informacions recollides al Museu, incorporació de totes o part de les activitats en al marc d'un crèdit de síntesi, etc.

 

compromis qualiat turistica     producte emporda    cat M P    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

ajuntament logo    logo palamos turisme